RENTY.UA, Київ, 14 жовтня 2017 рік
ФОП Гонтовий Станіслав Сергійович, іменований надалі «Виконавець» з одного боку, публікує ці Умови, які є публічною офертою, на укладення Договору про розміщення інформації про приміщення на веб-порталі RENTY.UA.

1. Терміни та визначення
1.1. Замовник (орендодавець) - зареєстрований на Сайті користувач, зацікавлений в розміщенні інформації про приміщення в оренду на порталі RENTY.UA.
1.2. Клієнт - дієздатна фізична особа, індивідуальний підприємець, представник юридичної особи, що діє від імені підприємства, який шукає за допомогою сайту приміщення з метою короткострокової оренди.
1.3. Виконавець (ФОП Гонтовий Станіслав) - особа, або його представник, який надає послуги з розміщення на порталі RENTY.UA.
1.4. Користувачі - Клієнт і Замовник.
1.5. Адміністрація сайту - особи, які обслуговують працездатність сайту і сервісів.
1.6. Сайт - домен https://www.renty.ua/ і всі піддомени.
1.7. Угода Користувача - угода, доступна за адресою https://renty.ua/terms.
Визначає основні умови використання сайту.
1.8. Аутентифікаційні дані - унікальний логін (login) і пароль (password) Клієнта та Замовника, які використовуються для доступу до сайту. В якості логіна використовується адреса електронної пошти.
1.9. Оголошення - сторінка Сайту, на якій розміщена інформації, фотографії та інші матеріали про приміщення, зали, робочі місця, зони.

2. Предмет договору
2.1. За цією Офертою, Виконавець розміщує інформацію про приміщення Замовника, а також надає технічну базу, спрямовану на допомогу Замовнику в пошуку Клієнтів.

3. Права і обов'язки сторін
3.1. Виконавець зобов'язується виконувати наступні дії для розміщення інформації на Сайті:
3.1.1. Надати технічну можливість розмістити інформацію про послуги, які надає Замовник (здача в оренду приміщення або інші супутні послуги, пов'язані з організацією заходу).
3.1.2. Надати матеріально-технічну базу сайту для організації взаємодії та спілкування між Замовником та Клієнтом.
3.2. За цим Договором Замовник має такі обов'язки і права:
3.2.1. Замовник приймає на себе обов'язок оперативно відповідати на дзвінки і звернення Клієнтів в доброзичливій і привітній формі.
3.2.2. Замовник може відмовитися від оферти і видалити Оголошення з сайту, при цьому сума оплати розміщення на Сайті не повертається.
3.2.3. Оплачувати послуги Виконавця, відповідно до прайс-листа в рамках обраного пакета розміщення.
3.2.4. Замовник прикладає максимум зусиль, щоб виконувати всі зобов'язання перед Клієнтом та Виконавцем чесно і вчасно.

4. Порядок оплати і агентська винагорода
4.1. Розміщення на Сайті оплачується за місяць (30 календарних днів) або за рік (365 календарних днів) апфронтом (до розміщення Оголошення на Сайті).
4.2. Виконавець на свій розсуд може надати період тестового розміщення на порталі без оплати.
4.3. Якщо Замовник не сплатив розміщення за наступний період (30 календарних днів), приміщення скривається з показу і індексації пошуковою системою Google.

5. Форс-мажор
5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком, яке виникло після укладення цього Договору, обставин непереборної сили, які Сторони не могли передбачити або запобігти і вони визначені як такі законодавством України.
5.2. У випадках настання таких обставин, термін виконання Стороною зобов'язань за цим Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють ці обставини і їх наслідки.
5.3. Якщо обставини і їх наслідки продовжують діяти більше двох місяців, Сторони проводять додаткові переговори для виявлення прийнятних альтернативних способів виконання цього Договору.

6. Вирішення суперечок
6.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами з питань, які не знайшли свого вирішення в тексті даного Договору, будуть улагоджені шляхом переговорів.
6.2. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору, що не досягли свого вирішення шляхом переговорів, вирішуються в порядку, визначеному законодавством України.

7. Конфіденційність
7.1. Виконавець зобов'язується дотримуватися конфіденційності облікових даних Замовника і Клієнта. Виконавець має доступ до інформації, розміщеної на сайті в цілях технічного забезпечення роботи сайту.
7.2. Приймаючи умови Оферти і Угоди Користувача Замовник приймає факт зберігання персональних даних на порталі відповідно до законодавства України.
7.3. Резервне копіювання даних Замовника з Сайту з метою запобігання втрати інформації не є порушенням конфіденційності інформації.

8. Укладення, зміна і припинення договору
8.1. Цей Договір укладається шляхом акцепту оферти з боку Замовника.
8.2. Акцептом Оферти з боку Замовника визнається одночасне виконання таких умов:
8.2.1. Реєстрація на сайті в якості користувача.
8.2.2. Створення оголошення на сайті.
8.2.3. Натискання на розміщену на особистій сторінці Сайту кнопки «Я згоден з умовами Оферти та Угодой Користувача».
8.3. Цей договір може бути змінений або припинений за ініціації Виконавця з повідомленням Замовника за допомогою електронної пошти, але тільки після виконання зобов'язань по терміну розміщення Оголошення, або після виплати оплаченої Замовником суми за розміщення виходячи з розрахунку фактично сплачених днів розміщення.
9. Прикінцеві положення
9.1. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються законодавством України.
9.2. Сторони визнають юридичну силу електронних листів (повідомлень) - документи, відправлені по електронній пошті або в особистий кабінет на сайті і вважаються рівнозначними документами на паперових носіях, які б були підписані власноручним підписом, так як самі сторони і уповноважені ними особи мають доступ до відповідних адрес електронної пошти.
9.3. Доступ до електронної пошти кожна сторона здійснює за допомогою паролю і зобов'язується зберігати його конфіденційність.
9.4. Відповідальність за отримання повідомлень і повідомлень вищевказаним способом лежить на стороні, що одержує. Сторона, яка надіслала повідомлення, не несе відповідальність за затримку доставки повідомлення, якщо така затримка стала результатом несправності систем зв'язку, дії / бездіяльності провайдерів.
9.5. Невід'ємною частиною даного Договору є Угода Користувача.
9.6. Договір укладається на невизначений термін.

Агент
ФОП Гонтовий Станіслав Сергійович
Рахунок (IBAN) №: UA923220010000026009310113241
БАНК: УНІВЕРСАЛ БАНК
МФО: 322001
Ідентифікаційний Код: 3162720979